Sieć pomocy

Dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2015 rok