Sieć pomocy

Dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w roku 2014